Organisation

Scouterna är riksorganisationen för scouting i Sverige. Scouterna består av mer än 70 000 scouter i 1 100 scoutkårer. Scoutkårerna finns i hela Sverige – från Gällivare i norr till Trelleborg i söder.

Alla kårer tillhör Scouterna. Några scoutkårer tillhör även ytterligare en scoutorganisation, som jobbar med en speciell profilfråga, till exempel nykter scoutverksamhet (NSF – Nykterhetsrörelsens ScoutFörbund) eller scoutverksamhet på religiös grund (tex FA, EFS, Ekumenia).

I hela välden är vi 38 miljoner scouter!

Alla scoutkårer i Sörmland tillhör Södermanlands Scoutdistrikt.

Distriktet arrangerar utbildningar, distriktsläger och stöttar kårerna. Scoutkårerna i Eskilstuna plus Strängnäs samarbetar lite mer kring scoutstugan Rajden, Utmanarverksamhet och utrustning.

Varje scoutkår har stadgar i enlighet med Scouternas beslut och varje år väljs en kårstyrelse som leder scoutkårens arbete.