Här har du uppgifter om styrelsen i vår kår.

Ordförande
Roger Eriksson lindenhags(@)gmail.com

 

Vice ordförande
Per Höglund

 

Kassör
Katarina Eckerstedt

 

Sekreterare
Viktoria Rönnbäck

 

Ledamöter
Peter Malmlöf (uthyrning)
Simon Kennell

 

Suppleant/materialansvarig
Stefan Blomstrand

 

Suppleant
Vakant

 

Utmanarrepresentant
Sara Jarnfeldt

Suppleant utmanare
Olivia Jakobsson

 

Utbildningsansvarig
Katarina Eckerstedt