Husby-Rekarne Scoutkår grundades 1942 och i dagsläget har vi runt 80 medlemmar och vi håller till i Skogstorp. För oss är det viktigt att bedriva scouting på allas villkor, alla är välkomna att dela våra upplevelser i skog och mark.

När kan man gå med i scouterna?

Man kan gå med i scouterna när man vill; som barn, som tonåring eller som vuxen. Man börjar som 8-åring och kan fortsätta hela livet, efter 25-årsåldern som ledare.

Vad är Scouting?

Det finns två sätt att se på scouting:

Ur barnets synvinkel handlar det om lek och äventyr. I scouterna får hen vara ute i naturen och lära sig nya saker. Barnet får också leka och ha kul tillsammans med både nya och gamla kompisar.

Ur föräldrarnas synvinkel är det allt det ovanstående och mycket mer! Barnet får lära sig att ta hänsyn och respektera andra, hjälpas åt, respektera naturen och att utvecklas personligen.

I scouterna kommer ditt barn att få många fina minnen, bra kunskaper och ett sunt förhållningssätt till djur, natur och människor.

Kontakta en avdelningsledare eller någon i kårstyrelsen om du eller ditt barn vill börja i Husby-Rekarne Scoutkår.

 

Din roll i scoutkåren
Scoutrörelsen är en ideell organisation och helt beroende av frivilliga insatser. Både kårstyrelsen och avdelningsledarna driver verksamheten helt ideellt och behöver därför din hjälp för att verksamheten ska fungera. Läs mer här hur du kan hjälpa till. 

 

Scoutmetoden

Lära genom att göra
Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom att tänka och diskutera vad vi tycker har gått bra eller inte och varför, utvecklas vår kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som vi har nytta av resten av våra liv. Dessutom är det roligare att själv få göra saker än att titta på. Naturligtvis finns det vuxna ledare som ger stöd utan att förta den spänning man upplever när inte alla svar är givna.

 

Den lilla gruppen (patrullen)
Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, att leda sig själv och andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektiera sig själv och omgivningen. Det egna ansvaret i gruppen stegras naturligtvis med ålder och kunskap.

 

Friluftsliv
Naturligtvis är vistelse i skog, mark och sjö en stor del av vår verksamhet. Det är här vi får de upplevelser som känns så sköna att bära med sig i livet. Många barn och ungdomar saknar idag dessa upplevelser och äventyr. Möjligheterna till spänning och äventyr är oändliga när man är ute. Genom att vara ute lär vi oss också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

 

Scoutlag och scoutlöfte
Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

 

Lokalt och globalt samhällsengagemang
Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i sam-hället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär vi oss kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.

 

Stödjande och lyssnande ledarskap
Genom möten och aktiviteter på Scouterna får var och en lära sig att leda sig själv och andra med stöd av vuxna. Vi har ett värde-baserat ledarskap och jobbar för att vår verksamhet ska vara fri från övergrepp.